ÉLETRAJZ

Gruber Béla (1936-1963) élete és művei című
könyvben szereplő életrajz alapján

1936. február 23.

Szilágyi Amália (1901-1981) és Gruber Antal (1900-1945) ötödik gyermekeként, Budapesten látta meg a napvilágot.

Testvérei: Antal (1928., tanár), Ibolya (1929., tisztviselő), Ágota (okleveles könyvvizsgáló), Melinda (1936), Katalin (1943., műszaki rajzoló).

1. kép: Az ikrek édesanyjukkal: Gruber Béla, édesanyjuk (Szilágyi Amália) és Gruber Melinda 1942-ben.
2. kép: Gruber Béla 1956-ban.

1940. november 2.

Mivel apja vállalkozásai csődbe mentek, elárverezték mindenüket, és így nagyszülők hunyadoromi házából Óbudára, a Tímár utcába költöztek.

1943

Ikertestvérével együtt a Tímár utcai elemi iskolába került. Az egyéves késést az iker voltuk indokolta. Nehezen tanult, a nyolc osztályt később több, különböző helyen végezte.

1945. január 23.

Édesapját málenkij robotra vitték. A család később azt a hírt kapta, hogy Gruber Antalt március 27-én agyonlőtték Brassóban. Ez év folyamán a család Tímár utcai otthonát, kézigránát-robbanás által keletkezett tűzvész pusztította el.

1946

A Nemzeti Segély segítségével vidékre került, Debeákpusztára, ahol állatokat őrzött, ám édesanyja a rossz bánásmód miatt hamarosan hazavitte.

1948

12 éves korában készítette első korai vízfestményét a „Szűz Mária a Kisjézussal a karján” címűt. Felvételi kérelmét a Képzőművészeti Gimnáziumba elutasították.

1950

14 évesen festőállványt csinált magának, és művészettörténeti könyveket olvasott.

1951/1952 tanév

Az állam ikertestvérével együtt kényszerbeiskolázta őket, a kőszegi Növénytermesztési és Állattenyésztési Technikumba, ahol egy évet végzett el.

Év közben minden idejét festéssel töltötte.

1952 tavasz

A tanév végén több tárgyból megbukott, édesanyja kivette a technikumból. Elhatározta, hogy dolgozni megy.

1952. október 16.

16 éves korától az óbudai hajógyárban dolgozott anyagmozgató segédmunkásként. Munkahelyi főnöke felfigyelt kézügyességére és rajzkészségére, és néhány hét után átkerül a Hajógyár dekorációs osztályára. Szabadidejében amikor csak tehette, festőállványával kivonult a Duna-partra vagy a Schmidt parkba, és tájképeket festett.

1954. május 1.

A „De szeretnék festő lenni” című fennmaradt verstöredékében vágyakozását fogalmazta meg.

3. kép: Fiatalkori Önarckép/1954.

1954

Először jelentkezett a Képzőművészeti Főiskolára, csak amolyan próbaként. Nem vették fel.

1955-1956

A Hajógyár rajzszakkörébe és a VIII. kerületi Bókay János utcai esti szabadiskolába járt. Anatómiát Koren István szobrásztól, festészeti ismereteket Kelemen Emiltől tanult.

1955

Alapos előkészületek után újra megpróbálkozott a Főiskolai felvétellel. Sikertelenül.

1956. szeptember 24.

Újra próbálkozott a felvételvételivel, és ezúttal fel is vették, és a Képzőművészeti Főiskola Festő Főtanszakának hallgatója lett. Az I. és a II. évfolyamban Kmetty János tanítványa volt.

4. kép: Csendélet almával, könyvvel/1957.

1956

Az októberi események után háromszor kísérelt meg határátlépést, de mindig elfogták.

1957 nyár

Az első szünidőben a csillaghegyi Lenárugyárban vállalt dekorációs munkát, hogy pénzt keressen, de megszakította, hogy a főiskolások hódmezővásárhelyi festőtáborában részt vehessen. Itt ismerkedett meg Csikai Mártával, itt festett képeivel szerepelt a festőnövendékek tárlatán.

1958 ősz

Kmetty nyugdíjba vonulása után a főiskola III. évfolyamát Kádár György festőművész osztályában végezte.

5. kép: Gruber Béla: Önarckép/1958.
6. kép: Szent család I./1958.

1959 ősz

Kádár Györggyel nem szívlelték egymást, így átkérte magát Bernáth Aurélhoz, és a IV. évfolyamtól az ő tanítványa.

1960-1961

A nyarakat a sümegi és a vásárhelyi művésztelepeken, a zalai Kiskomáromban a bátyjánál, és a Mártélyon szervezett festőtáborban töltötte.

7. kép: Vásárhelyi házak/Vásárhelyi táj/Hódmezővásárhelyi házak/1960.

1960/1961 tanév

V. évfolyamos a főiskolán. Minden idejét a festészetnek szentelte, lázasan dolgozott. A főiskolán a felsőéveseknek „Az ifjúság nevében” címmel kiállítást rendeztek. Gruber Béla képei csak a kisterembe kerülhettek volna. Véleménye szerint, itt méltatlan lett volna a helyük, ezért részvételét lemondta. Az utolsó pillanatban mégis helyet biztosítottak neki a nagyteremben, ezért nagy erőkkel behozta lemaradását, és kiállította 45 munkáját.

8. kép: Gruber Béla munka közben a Főiskolán, 1960. körül.
9. kép: Önarckép piros zekében/1961.
10. kép: Női portré/1960/1961.
11. kép: Ifjú pár/Kétalakos iskolai tanulmány/1961.
12. kép: Csendélet fehér tállal, almával/1960/61.
13. kép: Hajók/1961.

1961 ősz

Pénzzavarba került, nem tudta befizetni a főiskolai beiratkozási díjat, ezért komolyan megfenyegették, hogy kizárják a főiskoláról.

1961

Kollégáival üres hűvösvölgyi telkükön műtermet akartak építeni. építkezési kérelmüket elutasították.

1962. február

Hozzákezdett „Festőműterem” című diplomamunkájához.

14. kép: Három alak a műteremben/két nő, egy férfi/1961/62.
15. kép: Csendélet/Tanulmány a diplomamunkához/1962.
16. kép: Festőműterem (diplomamunka)/1962.

1962. március

Tüdő és mellhártyagyulladást kapott.

1962. április 20.

Egyoldalú szerelmének tárgya, Csikai Márta visszautasította, csak barátságot ajánlott neki.

1962. április 21.

Kíméletlen önpusztító munkatempója és szerelmi csalódása miatt, lelkiállapota fokozatosan romlott, és ezen a napon a Képzőművészeti Főiskolán érte az első idegösszeomlása. A SOTE Pszichiátriai Klinikára szállították. Kezelőorvosa dr. Brunecker Györgyi, a diagnózis katatón skizofrénia volt. Gyógyszeres, és öt-hat alkalommal elektrosokk-kezelésben is részesült. Mivel állapotában gyors javulás állt be, ezért hamarosan újra festhetett.

1962. november 6.

Családi otthonukban felvágta az ereit. A Korányi Kórház Baleseti Osztályára került, majd innen átszállították a Pszichiátriai Klinikára. Itt ismét dr. Brunecker Györgyi lett a kezelőorvosa. Gruber Béla vele együtt átkerült a klinika hárshegyi részlegébe szanatóriumi körülmények közé. A szanatóriumban is fest, ott készültek a „szanatóriumi ciklus” képei.

17. kép: Önarckép tükörrel/1963.
18. kép: Asztaltársaság a kórházban/1963.
19. kép: Műteremsarok I/Szanatóriumi műterem/1963.
20. kép: Festőállvány (a szanatóriumban)/1963.
21. kép: Csendélet tányérral, terítővel/1963.
22. kép: Önportré/a művész a kórházban/1963.
Betegsége miatt, diplomamunkája készítéséhez, haladékot kapott, ezért az 1962/1963. tanévre ismét beiratkozhatott volna.

1963. február 21.

Bernáth Aurél levélben kérte a Művelődési Minisztériumtól, hogy Gruber Béla önálló kiállítást rendezhessen annak ellenére, hogy betegsége miatt még nem kapta meg a diplomáját.

1963

Állapotától függően, több alkalommal kimenőt kapott a Hárshegyi Szanatóriumból.

23. kép: Virágzó fa a szanatóriumban/1963.
24. kép: Szénaboglyák/1963.

1963. szeptember

Dr. Brunecker Györgyi visszakerült a Pszichiátriai Klinikára. Gruber Béla állapota rohamosan romlott, ezért visszaszállították a Pszichiátriai Klinikára, a zárt osztályra, de nem dr. Brunecker Györgyi lett a kezelőorvosa. új orvosa újabb elektrosokk-kezelést írt elő. A budapesti feketehimlő-járvány miatt az ápoltakat beoltották, így Grubert is, amitől belázasodott.

1963. szeptember 29.

Kora este, 7 óra körül a Pszichiátriai Klinikán hunyt el. A halál közvetlen okát, a boncolási jegyzőkönyvben bélelzáródásként jelölték meg. Fiatalon, be sem fejezve a főiskolát, 27 éves korában halt meg. Ezernél is több művet hagyott maga után.

1963. október 5.

Az Óbudai Temetőben temették el. A Képzőművészeti Főiskola nevében Bernáth Aurél, a hallgatók képviseletében Nagy F. István búcsúztatta el.

A HONLAP

Tartalombővülés a Szépművészeti Múzeum gondozásában

Az Adattárnak ajándékozott anyag struktúrájához igazodva a honlap a következő tartalmakkal fog bővülni:

  • Kereshető formában felkerül Gruber Béla nyomtatásban már megjelent képes oeuvre-katalógusa.
  • Gruber Béla egyéni és csoportos kiállításainak jegyzékéhez kapcsolódóan a kiállításokhoz rendelve számos dokumentum (meghívók; megnyitó beszédek – írott anyag, vagy hang-, esetleg videó felvételek formájában; műtárgyjegyzék; enteriőr fotó) elérhető lesz, a teljes anyag pedig az Adattárban lesz kutatható.
  • A művész életéből származó dokumentumok (okiratok, igazolványok, levelek, jegyzetek, stb.) digitalizált és átírt, jegyzetelt formában egyaránt hozzáférhetőek lesznek.
  • Terjedelmes fotógaléria készül a művészt és családját ábrázoló fotókból.
  • Érdekességként a Gruber Ágota által gyűjtött anyagból néhány Gruber Béla által megfestett helyszínről készült fényképet is közreadunk.